کد درخواست:
تاریخ درخواست:
فروشگاه:
  • {{castSender(item.Sender) + (item.OperatorId !=null ? ' '+item.OperatorId : '' )}} {{item.DateTimeCreated}}

تیکیت شما در وضعیت پیگیری شده می باشد. درصورت نیاز، لطفا با واحد پشتیبانی 05131404 داخلی 1 تماس حاصل نمایید
در خواست شما تایید شده و در واحد مالی در انتظار واریز وجه ( طی 24 ساعت آینده ) می باشد .
در خواست شما در انتظار تایید اطلاعات می باشد . طی 72 ساعت آینده واریزی انجام خواهد شد
ارسال پاسخ: